Förnöjer – men besviker

2021-09-04 Frans G. Bengtsson: För nöjes skull (Norstedts 1947; 215 s.). Det här blir kanske en orättvis betraktelse. Jag har aldrig haft något starkt förhållande till Frans G. Bengtsson. Visst, jag har läst Röde orm och Karl XII:s levnad och kan och tycker om några av hans mest kända dikter. Men essäer har jag bara läst några lösryckta under årens lopp. Med en vän kom jag att samtala om Bengtsson, och vi undrade hur han står sig i dag. Jag erinrade mig att jag i min ägo (hur den nu kommit dit) hade den sista av honom själv utgivna essäsamlingen. Det är tredje tryckningen redan under utgivningsåret, så Bengtsson hade en stor och trogen publik.

Min starkaste reaktion är besvikelse. Jag tror nog att några av samlingarna från 1920- och 30-talet, som Litteratörer och militärer och De långhåriga merovingerna, håller högre nivå, men dessa artiklar kan med ett par undantag inte ens kallas essäer, snarare förädlade kåserier och, mycket personliga, bokrecensioner. (I denna min uppfattning instämmer Dagens Nyheters recensent Ingemar Wizelius i sin anmälan i oktober 1947.) Kåserierna kan vara barndomsminnen eller betraktelser utgående från författarens landsortsliv i Gullspång. Ett humoristiskt radioföredrag: ”Hur jag blev författare” avslutar boken. Det är trivsam läsning, förvisso, och man njuter av Frans G: Bengtssons stilistiska mästerskap, men av en essä väntar man sig djupborrning i essäns ämne och tankeflykt ut i de luftlager som omger det. Sådant saknas här.

Bokens två längsta artiklar (47 resp. 20 sidor när genomsnittet i övrigt är på 9–10) må ändå karaktäriseras som essäer, men åtminstone i den längsta stannar texten på papperet. Det är en minibiografi över Wellington med tonvikt på dennes år som brittisk befälhavare på Pyreneiska halvön under Napoleonkrigens senare del. Lustigt nog kallar Bengtsson själv texten ”detta mitt mycket lilla kåseri”, en kanske inte helt uppriktig anspråkslöshet som han tillgriper i essäns sista stycke för att meddela att texten bygger på en enda källa. Bengtsson excellerar i elegant nedsablande omdömen om alla oduglingar som Wellington tvangs omge sig med, och man skrockar glatt, medan han är sämre på att leverera minnesvärda positiva omdömen. Det i mitt tycke bästa bidraget i boken är den tjugosidiga ”Om engelsk litteratur”. Inledningsvis ställer sig Bengtsson frågan hur det kommer sig att det engelska språket, som det enda jämte det grekiska, är av sådan beskaffenhet att allting kan uttryckas på det. Man må avvisa frågeställningens presuppositioner, men det är både lärorikt och underhållande att följa Bengtssons sökande efter svaret genom hans läsning av den engelska litteraturen från Chaucer och framåt. Detta är ju ett område som han behärskar i grund, vilket märks på textens alla plan. Dessvärre tilltror han läsaren samma bildning som han själv, manifesterat av mängden oöversatta citat utan nämnande av upphovsman och alla författare som nämns men inte presenteras.

Trots den inledande reservationen om den yngre författarens möjligen högre nivå måste jag ställa frågan: Var Frans G. Bengtsson inte djupsinnigare än så här? Kunde han något mer än engelsk litteratur eller levde han på lesefrüchte? Bländade han sin publik med sin exceptionella stilkonst och sina ämnesval? Ge mig gärna mothugg!

4 reaktioner till “Förnöjer – men besviker

  1. Till stöd för nin uppfattning får jag anföra följande från min vän Olle Josephson, som i sin tur citerar en auktoritet som Göran Hägg:
   ”I Göran Hägg som jag tycker ännu mkt läsbara doktorsavhandling om svensk essäistik, ”Övertalning och underhållning” (1978) finns ett långt kapitel om Frans G Bengtsson. Av det är mitt intryck att han nog inte ville så mycket mer än ”blända sin publik med sin exceptionella stilkonst och sina ämnesval”. Det var en genomtänkt hållning, med grund i Schopenhauer: världen hopplös, vad återstår annat än estetisk njutning? Hägg skriver: ”Det typiska arbetssättet […] är ett kåserande kring belysande anekdoter ur källan eller källorna” (s 236) [Det räcker alltså ,ed en källa.] ”Med hjälp av anekdotisering, analogier och parallellismer underordnas stoffet ett mönster vars enda syfte är att vara estetiskt ‘slående’.” (s. 237). Man behöver alltså inte tänka så mycket när man läser Frans G Bengtssons essäer, men man blir underhållen. Dessa inte så krävande egenskaper är väl grunden för essäernas popularitet. Så du har nog rätt Peter, det är i sin art otroligt välskrivet men inte så mycket att begrunda. Vanligtvis har vi andra krav på en bra essä.”

   Gilla

 1. Hej!

  Jag har just avslutat första delen av Elias Canettis självbiografi: Den räddade tungan, som jag kan rekommendera. Den beskriver en ganska skyddad pojkes uppväxt i början på förra seklet med ett komplicerat förhållande till modern och en enorm vetgirighet.

  Sverker

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s